GŁÓWNA     ZASADY ZAPISÓW     REGULAMINY     PARTNERZY     LOKALIZACJA     KONTAKT  
twoja przegladarka nie obsługuje grafiki
 
 

Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszych regulaminów oraz wprowadzenie ewentualnych zmian, które zostaną podane do wiadomości w dniu imprezy bądź wczesniej na stronie.REGULAMIN OGÓLNY MISTRZOSTW POLSKI w FILIPIŃSKICH SZTUKACH WALKI1. NAZWA IMPREZY
MISTRZOSTWA EUROPY w FILIPIŃSKICH SZTUKACH WALKI O PUCHAR BURMISTRZA TŁUSZCZA.
Podczas turnieju w Filipińskich Sztukach Walki współzawodnictwo odbywać się będzie w kategoriach:
- nóż farba - semi kontakt
- walka na 1 kij (od wieku 6 lat)
- walka na 2 kije (od wieku 10 lat)
- kategoria nóż - jeśli będzie wystarczająca liczba zawodników (dla pełnoletnich)

2. CZAS I MIEJSCE
- 20 października 2018r. odbędzie się Turniej w Filipińskich Sztukach Walki rangi Mistrzostw Europy na hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Tłuszczu. Rejestracja zawodników i badania lekarskie od godziny 8:00 do 9:30, oficjalne rozpoczęcie turnieju o godzinie 10:00, zakończenie planowane na godz. 19:00.

3. CEL
- Popularyzacja wiedzy i treści historycznych na temat miasta Tłuszcz i okolic
- Promocja Filipińskich Sztuk Walki i zaprezentowanie wizerunku i dorobku Stowarzyszenia Szkoła Sztuk Walki i Samoobrona Kobra
- Wspólna integracja osób z terenu Gminy Tłuszcz, oraz zawodników przybyłych z klubów FMA z całej Polski i Europy
- Wyłonienie najlepszego zawodnika w poszczególnych kategoriach turnieju oraz najlepszej drużyny

4. ORGANIZATORZY
- Stowarzyszenie Szkoła Sztuk Walki i Samoobrony KOBRA
- Gmina Tłuszcz - Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Tłuszczu / PARTNER
- Akademia Filipińskich Sztuk Walk z Ząbek / PARTNER

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
- Do zawodów mogą przystąpić wyłącznie zawodnicy zdrowi, bez kontuzji z aktualną książeczką sportowca ( UWAGA!!! na miejscu będzie można uzyskać nieodpłatnie zaświadczenie lekarza sportowego o dopuszczeniu do zawodów (ważne na pół roku). Trzeba koniecznie mieć przy sobie wynik badania ogólnego krwi, moczu i EKG, a takie są ważne przez rok od momentu ich wykonania.
- Uczestnictwo musi być poprzedzone zgłoszeniem na stronie internetowej www.szkola-kobra.com, wypełnieniem i podpisaniem stosownego oświadczenia. Zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać zgodę rodziców lub opiekunów.
- Zawodnicy powinni posiadać dokument tożsamości oraz strój sportowy, w tym obowiązkowo obuwie halowe.
- O dopuszczeniu zawodnika do zawodów, w przypadku wątpliwości (np.: brak dokumentów formalnych, brak zgłoszenia ), decyduje Sędzia Główny Zawodów, w przypadkach dotyczących stanu zdrowia zawodnika – Sędzia Główny w porozumieniu z lekarzem zawodów.
- Zawodnicy biorą udział w zawodach na własne życzenie i ryzyko, nie mogą więc rościć jakichkolwiek pretensji do organizatorów i trenerów jak również żądać odszkodowań w przypadku doznanych kontuzji.
- Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest, oprócz wymogów formalnych wymienionych wyżej, wniesienie ustalonej opłaty startowej. Dorośli 40 zł/€10, dzieci 30 zł/€7. W szczególnych przypadkach Organizator może zwolnić zawodnika z wniesienia opłaty startowej.
- System przeprowadzania zawodów ustala Organizator. Jest on każdorazowo podawany przed zawodami. W zależności od liczby zawodników może być zastosowany system pucharowy ( do pierwszej przegranej walki) lub system każdy z każdym. Wyjątkowo dopuszcza się zastosowanie systemu mieszanego – dotyczy to sytuacji niewielkiego obsadzenia danej kategorii.
- Wszyscy sędziowie na zawodach posiadają uprawnienia do prowadzenia walk (potwierdzone certyfikatami i ukończeniem stosownych kursów ). Ich decyzje są niepodważalne i bezstronne. Jedynie nie może być trzech sędziów, gdy walczy ich zawodnik z klubu! Zachęcamy by każdy startujący klub wystawił minimum 2 osoby na kurs sędziowski, który jest planowany na dzień 19 Października 2018 od godziny 17:00.
- Kwestie sporne rozstrzyga sędzia główny zawodów bądź organizator, których decyzje są ostateczne.
- Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
- Kategorie obowiązujące na zawodach:
Podstawa zakwalifikowania do danej kategorii jest komisyjne sprawdzenie dokumentu tożsamości wykonywane przez organizatorów w dniu zawodów.
Dzieci – dziewczynki i chłopcy - walka na jeden kij: 6-7 lat, 8-9 lat, 10-11 lat, 12-13 lat, 14-15 lat, 16-17 lat, Open 2 kije 14-17 lat
Dzieci – dziewczynki i chłopcy - walka na dwa kije: 10-11 lat, 12-13 lat, Open 14-17 lat
Seniorzy - kobiety i mężczyźni - walka na jeden kij: 18-28 lat, 29-39 lat, 40+
Seniorzy - kobiety i mężczyźni - walka na dwa kije: open
Uwagi - w uzasadnionych wypadkach np. brak odpowiedniej obsady kategorie mogą być łączone, zmienione lub walki w danej kategorii nie odbędą się. Decyzje w zakresie zmian podejmuje Sędzia Główny. Decyzja ta nie podlega oprotestowaniu. W kategoriach dzieci do 13 lat nie jest dopuszczalne spotkanie się na planszy zawodników o różnicy ponad 3 lata.
Dodatkowa kategoria walk na noże będzie tworzona wśród zainteresowanych zawodników na miejscu w dniu zawodówREGULAMINY WALK - MISTRZOSTWA EUROPY w FILIPIŃSKICH SZTUKACH WALKI pod patronatem Burmistrza Tłuszcza, 20 października 2018r.

Regulamin walk w konkurencji drużynowej
- do rywalizacji stawiają się pięcioosobowe drużyny zgłoszone z przybyłych klubów w dniu zawodów
- każdy zawodnik ma tylko jedną walkę 2 minuty lub do uzyskania 10 punktów (nokaut techniczny)
- walka o charakterze semi contakt (do pierwszego trafienia) systemem pucharowym
- walkę ocenia 2 sędziów punktowych oraz sędzia prowadzący walkę (planszowy), podejmujący decyzję ile i komu przyznać punkty
- walka kijem soft o długości 70 cm w obuwiu sportowym, ochraniaczu głowy i dłoni
- w przypadku wyniku remisowego walka jest kontynuowana bez limitu czasu do pierwszego zdobytego punktu jednoznaczną decyzją sędziów
- styl walki jest dowolny (dopuszczane się obroty, przewroty itp.) bez kontaktu fizycznego zawodnik - zawodnik, tylko kij – zawodnik oraz bez dźgnięć.
Pole walki
- pole walki o wymiarach 6x6m
Punktowanie
- trafienie w nogi, ręce i tułów = 1 punkt
- trafienie w kask = 1 punkt
- wytrącenie gąbki lub utrata = 1 punkt
- wynik końcowy starcia dwóch walczących drużyn możliwy 5:0, 4:1 lub 3:2
Zabronione
- wychodzenie poza pole walki = upomnienie
- faulowanie = upomnienie
- nie sportowe zachowanie = upomnienie
- 3 upomnienia = walka przegrana


Regulamin walk na 1 kij dla zawodników niepełnoletnich
- wiek zawodników od 6 lat do 9 lat
- 3 rundy po 1 minucie z 30 sekundową przerwą między rundami
- Walkę ocenia 2 sędziów punktowych oraz sędzia prowadzący walkę (planszowy), kontrolujący bezpieczeństwo i zasady zgodne z regulaminem
- walka odbędzie się w kasku ochronnym i obuwiu sportowym
- każdy z zawodników powinien posiadać ręcznik do przecierania kasku z potu oraz chustę lub inne nakrycie głowy ze względów higienicznych
- w przypadku wyniku remisowego dogrywka do pierwszego trafienia
- zawodnik do walki stawia się z asekuracją (jedna osoba z klubu + ewentualnie trener = max 2 osoby)
Kij
- Długość – ok. 70 cm
- Materiał – gąbka
Pole walki
- pole walki o wymiarach 6x6m
Punktowanie
- uderzenia zadane dłuższą końcówką kija w przednią i górną część hełmu
- uderzenia w korpus powyżej pasa oraz w ręce
- rozbrojenie lub utrata kija przez przeciwnika
- dynamiczne poruszanie się w trakcie walki z widoczną finezją i skutecznością
- przy ogólnej punktacji uwzględniane są umiejętności obrony, ataku, celność, kondycja
- każda runda punktowana oddzielnie: 10-8 zdecydowana wygrana, 10-9 minimalna wygrana, 10-10 runda remisowa
- wynik końcowy to suma punktów każdej z rund
Zabronione
- uderzenia poniżej pasa, w tył głowy i ciała
- techniki obrotowe, wskakiwanie na przeciwnika, podcinanie
- używania pięści, łokci, kolan i kopnięć
- uderzania przeciwnika trzymając jego kij
- przepychanie, zapasy i wypychania ręką lub pięścią na głowę
- dźgnięcia dłuższą i krótszą końcówką kija
- wychodzenie poza pole walki
- 3 upomnienia = dodanie 1 punktu przeciwnikowi
- każde 3 utraty kija = minus jeden punkt
- 3 ostrzeżenia z tego samego powodu = dyskwalifikacja
- celowe i widoczne dążenie do faulowania = dyskwalifikacja
- za nie sportowe zachowanie się na polu walki lub poza nim może nastąpić dyskwalifikacja z zawodów


Regulamin walk na 1 kij dla zawodników niepełnoletnich
- wiek zawodników od 10 lat do 17 lat
- 3 rundy po 1 minucie z 30 sekundową przerwą między rundami
- Walkę ocenia 2 sędziów punktowych oraz sędzia prowadzący walkę (planszowy), kontrolujący bezpieczeństwo i zasady zgodne z regulaminem
- walka może się odbywać tylko w pełnym uzbrojeniu (hełm, płaszcz, rękawice, i inne ochraniacze zaakceptowane przez organizatora) w obuwiu sportowym
- każdy z zawodników powinien posiadać ręcznik do przecierania kasku z potu oraz chustę lub inne nakrycie głowy ze względów higienicznych
- w przypadku wyniku remisowego dogrywka do pierwszego trafienia
- zawodnik do walki stawia się z asekuracją (jedna osoba z klubu + ewentualnie trener = max 2 osoby)
Kij
- Długość – ok. 70 cm
- Materiał – rurka PCV powleczona pianką
Pole walki
- pole walki o wymiarach 6x6m (max 8x8m)
Punktowanie
- uderzenia zadane dłuższą końcówką kija w przednią i górną część hełmu
- uderzenia w korpus powyżej pasa oraz w ręce (włącznie z rękawicami)
- rozbrojenie lub utrata kija przez przeciwnika
- dynamiczne poruszanie się w trakcie walki z widoczną finezją i skutecznością
- przy ogólnej punktacji uwzględniane są umiejętności obrony, ataku, celność, kondycja
- każda runda punktowana oddzielnie: 10-8 zdecydowana wygrana, 10-9 minimalna wygrana, 10-10 runda remisowa
- wynik końcowy to suma punktów każdej z rund
Zabronione
- uderzenia poniżej pasa, w tył głowy i ciała
- techniki obrotowe, wskakiwanie na przeciwnika, podcinanie
- używania pięści, łokci, kolan i kopnięć
- uderzania przeciwnika trzymając jego kij
- przepychanie, zapasy i wypychania ręką lub pięścią na głowę
- dźgnięcia dłuższą i krótszą końcówką kija
- wychodzenie poza pole walki
- 3 upomnienia = dodanie 1 punktu przeciwnikowi
- 3 utraty kija w trakcie całej walki = przegrana przed czasem
- 3 ostrzeżenia z tego samego powodu = dyskwalifikacja
- celowe i widoczne dążenie do faulowania = dyskwalifikacja
- za nie sportowe zachowanie się na polu walki lub poza nim może nastąpić dyskwalifikacja z zawodów


Regulamin walk na 1 i 2 kije dla zawodników powyżej 18 lat
- wiek zawodników od 18 lat
3 rundy po 1,5 minuty z 1 minutową przerwą między rundami.
- Walkę ocenia 2 sędziów punktowych oraz sędzia prowadzący walkę (planszowy), kontrolujący bezpieczeństwo i zasady zgodne z regulaminem
- walka może się odbywać tylko w pełnym uzbrojeniu (hełm, płaszcz, nałokietniki, rękawice, naramienniki i inne ochraniacze zaakceptowane przez organizatora) w obuwiu sportowym
- każdy z zawodników powinien posiadać ręcznik do przecierania kasku z potu oraz chustę lub inne nakrycie głowy ze względów higienicznych
- w przypadku wyniku remisowego dogrywka do pierwszego trafienia
- zawodnik do walki stawia się z asekuracją (jedna osoba z klubu + ewentualnie trener = max 2 osoby)
Kij
- Długość – ok. 70 cm
- Średnica – 2 cm
- Waga – max 200 gram
- Materiał – rurka PCV lub ratan
Pole walki
- pole walki o wymiarach 6x6m (max 8x8m)
Punktowanie
- uderzenia zadane dłuższą końcówką kija w przednią i górną część hełmu
- uderzenia w korpus powyżej pasa oraz w ręce (włącznie z rękawicami)
- rozbrojenie lub utrata kija przez przeciwnika
- dynamiczne poruszanie się w trakcie walki z widoczną finezją i skutecznością
- przy ogólnej punktacji uwzględniane są umiejętności obrony, ataku, celność, kondycja
- każda runda punktowana oddzielnie: 10-8 zdecydowana wygrana, 10-9 minimalna wygrana, 10-10 runda remisowa
- wynik końcowy to suma punktów każdej z rund
Zabronione
- uderzenia poniżej pasa, w tył głowy i ciała
- techniki obrotowe, wskakiwanie na przeciwnika, podcinanie
- używania pięści, łokci, kolan i kopnięć
- uderzania przeciwnika trzymając jego kij
- przepychanie, zapasy i wypychania ręką lub pięścią na głowę
- dźgnięcia dłuższą i krótszą końcówką kija
- wychodzenie poza pole walki
- 3 upomnienia = dodanie 1 punktu przeciwnikowi
- 3 utraty kija w trakcie całej walki = przegrana przed czasem
- 3 ostrzeżenia z tego samego powodu = dyskwalifikacja
- celowe i widoczne dążenie do faulowania = dyskwalifikacja
- za nie sportowe zachowanie się na polu walki lub poza nim może nastąpić dyskwalifikacja z zawodów